Najważniejszy jest człowiek
AKTUALNOŚCI
ZAMIERZENIA
 1. Najważniejszy jest Człowiek
  W każdym działaniu samorządu na pierwszym miejscu jest człowiek, mieszkaniec naszego miasta
 2. Równomierny rozwój dzielnic
  Ze szczególnym uwzględnieniem Chorzowa II, Starego i Maciejkowic. Termomodernizacja wiekowej zabudowy tych dzielnic, zintensyfikowanie remontów dróg i chodników. Budowa nowych miejsc postojowych.
 3. Wsparcie chorzowskiej przedsiębiorczości
  Propagowanie zakupów produktów i usług w chorzowskich firmach. Promowanie przedsiębiorstw i instytucji przyczyniających się do zwiększenia zatrudnienia.
 4. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
  Efektywne poszukiwanie inwestorów dla terenów poprzemysłowych m.in. po Hucie Kościuszko. Rewitalizacja stawu Herman
 5. Ekologia i estetyka 
  Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Uporządkowanie wszechobecnych reklam
 1. Każdy ma prawo do szczęścia
  Chorzów przyjaznym miejscem zamieszkania dla rodzin z dziećmi. Bardzo dobre szkoły i rozbudowana struktura sportowo-rekreacyjna.
 2. Wsparcie dla rodzin wielodzietnych
  Propagowanie programów wsparcia dużych rodzin. Poszerzenie pomocy socjalnej dla rodzin w trudnej sytuacji.
 3. Promowanie młodych uzdolnionych chorzowian
  Wspieranie rozwoju utalentowanych uczniów i studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia i chcą się nadal rozwijać.
 4. Bezpieczeństwo jednym z priorytetów
  Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez stosowanie zero tolerancji dla wandalizmu i przestępczości
 5. Chorzów dobrym miejscem dla seniorów
  Miasto z rozbudowaną bazą medyczną miejscem spokojnej jesieni życia
 1. Zawsze z Ruchem
  Budowa nowego stadionu Ruchu Chorzów przy ulicy Cichej. Promowanie piłki nożnej poprzez budowanie odpowiednich warunków do nowoczesnego, kompleksowego szkolenia piłkarskiego.
 2. Dom Kultury w Chorzowie II
  Otwarcie domu kultury w Chorzowie II. Prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, szczególnie dzieci i młodzieży, oraz integrowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa i współtworzenia wartości kultury.
 3. Integracja mieszkańców miasta
  Organizacja wiosennych rajdów rodzin chorzowskich, wystaw, koncertów, turniejów, skatowych i brydżowych. Wspieranie klubów tanecznych działających na terenie miasta.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia
  Rozwijanie każdej aktywności ruchowej i intelektualnej, promocja zdrowego odżywiania, turystyki górskiej oraz innych dyscyplin sportowych.
 5. Park Śląski, czyli dawny Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
  Przywracanie jego dawnej świetności, promowanie odpoczynku i rekreacji wśród parkowej zieleni
 1. Urząd dla mieszkańców
  Urząd Miasta oraz wszystkie miejskie jednostki nastawione na przyjazną i kompetentną obsługę mieszkańców
 2. Rady Dzielnic
  Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami utworzenie przez Radę Miasta jednostek pomocniczych - Rad Dzielnic
 3. Dyżury radnych w dzielnicach
  Utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmowanie w wybranych miejscach w dzielnicy np. szkole, bibliotece zgłaszanych przez mieszkańców postulatów i wniosków. Otwarcie biura radnego w dzielnicy
 4. Asystent radnego
  Powołanie asystentów radnych w celu upowszechniania idei samorządowej umożliwiającej przede wszystkim młodzieży zdobywanie doświadczenia samorządowego. Społeczny asystent radnego będzie uczestniczyć w pracach radnego związanych z wykonywaniem mandatu
 5. Inicjatywy obywatelskie
  Popieranie inicjatyw obywatelskich skierowanych na rozwój Chorzowa i integrację społeczności lokalnej.
 6. Popieram kandydaturę Andrzeja Kotali na Prezydenta Chorzowa
O MNIE

 

SAMORZĄD TERYTORIALNY - studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego

ZARZĄDZANIE I MARKETING - studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach

ELEKROENERGETYKA - Wydział Elektryczny na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

AUTOMATYKA - Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Chorzowie Batorym

 

 

"Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody.  Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."

kursy i szkolenia

GRAFIKA I ANIMACJA 2D I 3D - Ośrodek Szkolenia Informatycznego "DEMO" w Katowicach

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa w Katowicach

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Ośrodek Szkoleniowy "AGAR" w Gliwicach

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach

ŚREDNI DOZÓR RUCHU SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ - Okręgowy Urząd Górniczy w Bytomiu

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - pracownik samorządowy

 

AUTO-KRAM SP.J. WROCŁAW O/KATOWICE - kierownik oddziału

BUDOMONT CHORZÓW - starszy mistrz

KWK HALEMBA RUDA ŚLĄSKA - sztygar zmianowy

WPK CHORZÓW BATORY - kierowca pojazdów szynowych 


W 2013 roku zostałem odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej - SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

CHORZOWSKIE CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII IM. DR HANKEGO W CHORZOWIE - wiceprzewodniczący Rady Społecznej  2007 - 2015 

RADA MIASTA CHORZÓW - radny 2006 - 2010, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,  2014 - 2018 Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

REJONOWY SĄD PRACY W CHORZOWIE - ławnik 2000 - 2007

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA -  sekretarz Rady Nadzorczej od 1998 roku

        

Prywatnie

 
Rodzina i przyjaciele są dla mnie szczególnie ważni. Jestem żonaty, moja żona Anna z wykształcenia jest pedagogiem i logopedą. Mamy syna Piotra, który ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim i obecnie pracuje. Podtrzymuję przyjaźnie z rówieśnikami ze szkoły średniej, studiów, a nawet szkoły podstawowej. Chętnie przebywam w towarzystwie osób interesujących się brydżem sportowym, skatem, górskimi wędrówkami i filmem. Od urodzenia kibicuję Ruchowi Chorzów. Jestem pomysłodawcą i kuratorem wystaw w Galerii Spełnionych Marzeń w klubie POKOLENIE ChSM. Od 2001 roku zorganizowałem już 37 wystaw i koncertów.  
 
 
YouTube - filmik z wernisażu prac Andrzeja Sodowskiego w Galerii Spełnionych Marzeń  10.10.2014 r.
 
 
KONTAKT
Kom.: +48 501 161 466