Monthly Archive: September 2019

Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na zgłoszone przeze mnie projekty! 01 CHORZOWSKI FESTIWAL FILMÓW EUROPEJSKICH. 08 AKTYWNE LATO W CHORZOWIE II. Dzięki Państwa głosom ww. projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w 2020 roku!

Read More