7. BUDŻET OBYWATELSKI CHORZOWA ——————————————————

Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na zgłoszone przeze mnie projekty!
01 CHORZOWSKI FESTIWAL FILMÓW EUROPEJSKICH.
08 AKTYWNE LATO W CHORZOWIE II.
Dzięki Państwa głosom ww. projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w 2020 roku!

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba