Nagrody Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury 2019.

Miejska inauguracja Roku Kulturalnego to święto środowiska twórców, animatorów i propagatorów kultury w Chorzowie. Wręczono Nagrody Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury – Statuetkę “Chłopca z łabędziem”. W kategorii Upowszechniania Kultury – Alina ŁYSIKOWSKA , Roman KUROSZ, w kategorii Osiagnięć Twórczych – Marta MATYSZCZAK, Kamil FRANCZAK.
W części artystycznej BEETHOVEN ELECTRIC – multimedialne widowisko w wykonaniu Filharmonia Futura.