01.02.2020 r. Nagrody PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW w dziedzinie sportu za rok 2019.

Kategoria za wybitne osiągnięcia sportowe: Drużyna CLEAREX Chorzów, Michał POPRAWA.;

Kategoria za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej: Piotr PAWLIK.

Kategoria za osiągnięcia w zakresie organizacji sportu i rekreacji w mieście: Krzysztof KAŁAN, Paweł DZIACZKOWSKI.