Miasto

RADNY MIASTA
CHORZÓW

MIASTO

1

Najważniejszy jest człowiek

W każdym działaniu samorządu na pierwszym miejscu jest człowiek, mieszkaniec naszego miasta.

2

Równomierny rozwój dzielnic

Ze szczególnym uwzględnieniem Chorzowa II, Starego i Maciejkowic. Zintensyfikowanie remontów dróg i chodników - ul. 3 Maja, ul. 23 Czerwca, ul. Siemianowicka. Budowa ścieżek rowerowych.

3

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Efektywne poszukiwanie inwestorów dla terenów poprzemysłowych m.in. po Hucie Kościuszko.

4

Ekologia i estetyka

Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (Żabie Doły). Uporządkowanie wszechobecnych reklam.