Rodzina

RADNY MIASTA
CHORZÓW

RODZINA

1

Każdy ma prawo do szczęścia

Chorzów przyjaznym miejscem zamieszkania dla rodzin z dziećmi. Bardzo dobre szkoły i rozbudowana struktura sportowo-rekreacyjna.

2

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Propagowanie programów wsparcia dużych rodzin. Poszerzenie pomocy socjalnej dla rodzin w trudnej sytuacji.

3

Promowanie młodych uzdolnionych chorzowian

Wspieranie rozwoju utalentowanych uczniów i studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie osiągnięcia i chcą się nadal rozwijać.

4

Chorzów dobrym miejscem dla seniorów

Miasto z rozbudowaną bazą medyczną, miejscem spokojnej jesieni życia.