Rodzina

RADNY MIASTA
CHORZÓW

RODZINA

1

Każdy ma prawo do szczęścia

Chorzów przyjaznym miejscem zamieszkania dla rodzin z dziećmi. Bardzo dobre szkoły i rozbudowana struktura sportowo-rekreacyjna.

2

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Propagowanie programów wsparcia dużych rodzin. Poszerzenie pomocy socjalnej dla rodzin w trudnej sytuacji.

3

Bezpieczeństwo jednym z priorytetów

Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez stosowanie zero tolerancji dla wandalizmu i przestępczości.

4

Chorzów dobrym miejscem dla seniorów

Miasto z rozbudowaną bazą medyczną, miejscem spokojnej jesieni życia.