Kultura i sport

RADNY MIASTA
CHORZÓW

KULTURA I SPORT

1

Zawsze z Ruchem

Budowa nowego stadionu Ruchu Chorzów przy ulicy Cichej. Promowanie piłki nożnej oraz piłki ręcznej poprzez budowanie odpowiednich warunków do nowoczesnego i kompleksowego szkolenia.

2

Dom Kultury w Chorzowie II

Otwarcie domu kultury w Chorzowie II. Prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, szczególnie dzieci i młodzieży, oraz integrowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa i współtworzenia wartości kultury.

3

Propagowanie zdrowego stylu życia

Rozwijanie każdej aktywności ruchowej i intelektualnej, promocja zdrowego odżywiania, turystyki górskiej oraz innych dyscyplin sportowych.

4

Park Śląski, czyli dawny Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

Przywracanie jego dawnej świetności, budowa kąpieliska otwartego.