Samorząd

RADNY MIASTA
CHORZÓW

SAMORZĄD

1

Urząd dla mieszkańców

Urząd Miasta oraz wszystkie miejskie jednostki nastawione na przyjazną i kompetentną obsługę mieszkańców.

2

Dyżury radnych

Utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami w celu przyjmowania zgłaszanych przez nich postulatów i wniosków. Przedstawianie spraw organom gminy do rozpatrzenia i załatwienia.

3

Inicjatywy obywatelskie

Popieranie inicjatyw obywatelskich skierowanych na rozwój Chorzowa i integrację społeczności lokalnej.

4

Wspieram Andrzeja Kotalę - Prezydenta Chorzowa